Badania drgań przekładni

Niezależnie od wewnętrznych źródeł drgań istnieją źródła zewnętrzne wywołujące drgania przekładni. Drgania przenoszone są od innych maszyn przez sprzęgła albo są przez nie wywoływane. Dlatego nawet dobrze zbudowana przekładnia w stanie niezużytym może podlegać znacznym drganiom, np. na skutek wadliwego doboru sprzęgła lub jego montażu.

Do oceny szkodliwości drgań używą się mierników prędkości lub przemieszczenia. Pomiarów dokonuje się zwykle na pokrywach łożysk.

Na podstawie pomiarów amplitudy, częstotliwości i fazy można postawić diagnozę co do przyczyny drgań.

— Niewyrównoważenie elementów wirujących daje amplitudę proporcjonalną do wielkości niewyważenia, częstotliwość zmian sygnałów pokrywa się z częstotliwością obrotów, a faza jest stała.

— Niewspółosiowość sprzęgieł lub łożysk wywołuje drgania w dwóch kierunkach, zarówno promieniowym, jak też osiowym, a częstotliwości zwykle równej częstotliwości obrotów. Czasem występuje jeszcze druga i trzecia harmoniczna, fazy poszczególnych harmonicznych są stałe.

— Luzy mechaniczne wywołują drgania o częstotliwości dwa razy większej od częstotliwości obrotów i wywołują nieznaczne wahanie fazy.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty