Magazynowanie przekładni i motoreduktorów Motovario

Podczas transportu, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do uderzenia lub upuszczenia reduktora, czego skutkiem może być złamanie lub zniszczenie części zewnętrznych reduktora.

 Jeśli przekładnie motovario składowane są w nieprzyjaznym środowisku atmosferycznym lub przez dłuższy okres czasu (2 do 4 miesięcy), aby uniknąć zniszczenia wałków oraz części gumowych, należy je zabezpieczyć produktami ochronnymi i wodoodpornymi. Przed rozpoczęciem użytkowania przekładni, należy dokonać następującego przeglądu:
- Sprawdzić parametry, znajdujące się na tabliczce znamionowej reduktora i/lub silnika;
- Sprawdzić, czy nie ma jakichkolwiek przecieków oleju

Jeśli to możliwe, usunąć wszelkie ślady brudu z wałka i uszczelki olejowej. Jeśli uszczelka ta nie jest zanurzona w oleju, szczególnie gdy okres przechowywania jest dłuższy niż 4-6 miesięcy, powinna zostać wymieniona, ponieważ guma może przykleić się do wałka lub nawet stracić swoje właściwości elastyczne.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty