Instalacja przekładni i motoreduktorów Motovario

Szczególną ostrożność należy zachować podczas montażu napędów, ponieważ nieuwaga często staje się źródłem uszkodzeń i skrócenia żywotności urządzenia. Właściwy wybór typu napędu i pozycji montażu pozwoli uniknąć potrzeby zabezpieczenia części narażonych na uszkodzenia, szczególnie od wycieku oleju znajdującego się w dolnej części urządzenia. Jednak mimo ograniczenia możliwości uszkodzenia, mogą takie się zdarzyć.

- Aby chronić maszynę przed wibracjami, musi być ona solidnie umocowana na fundamencie.
- Należy chronić reduktor przed działaniem promieni słonecznych oraz złych warunków atmosferycznych, szczególnie gdy urządzenie pracuje w osi pionowej.
- Upewnij się, że pokrywa zabezpieczająca wentylator nie jest niczym przykryta i silnik jest właściwie chłodzony.
- W przypadku, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 50C oraz wyższa niż 400C, skontaktuj się z Serwisem Technicznym.
- Jeśli silnik często rozpoczyna pracę pod obciążeniem, zaleca się sprawdzenie czujnika ciepła zamontowanego wewnątrz silnika.
- Różne elementy maszyny (rolki, koła zębate, sprzęgła, itp.) muszą być osadzone na wałkach przy użyciu specjalnych otworów gwintowanych lub innych systemach, które zapewnią właściwą pracę bez ryzyka spowodowania uszkodzeń łożyska lub zewnętrznych części zestawu.

 

Przykład poprawnej instalacji koła zębatego na wałku zdawczym przekładni

Przykład poprawnej instalacji koła zębatego na wałku zdawczym przekładni


- Smaruj powierzchnie, które się stykają, aby zapobiec utlenianiu lub zatarciu.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty