Rozwiązywanie problemów reduktorów Motovario

Jeśli podczas uruchamiania przekładni lub podczas pierwszych godzin jej pracy pojawią się jakiekolwiek problemy, należy skontaktować się z jednostką serwisową Motovario. Poniższa tabela przedstawia problemy jakie mogą się pojawić, ich opis oraz sposób usunięcia.

Należy o niej zawsze pamiętać, jakkolwiek przedstawione w niej informacje stanowią jedynie odniesienie do problemu, ponieważ wszystkie napędy produkowane przez Motovario są gruntownie testowane i sprawdzane zanim opuszczą fabrykę.

Należy pamiętać, że naruszenie modułu przekładni bez wcześniejszej autoryzacji ze strony Motovario, jednocześnie unieważnia gwarancję i często powoduje utratę możliwości stwierdzenia powodów wady lub występującego błędu.


PROBLEM POWÓD DZIAŁANIE 1 DZIAŁANIE 2
Silnik nie startuje Brak prądu. Uszkodzony silnik. Niewłaściwa wielkość silnika. Sprawdź, czy jest prąd. Wymień silnik elektryczny.
Natężenie prądu pobierane przez silnik jest większe niż na tabliczce znamionowej. Niewłaściwa wielkość silnika. Sprawdź zastosowanie. Zamień silnik elektryczny i, jeśli to konieczne, zamień reduktor na właściwy.
Temperatura silnika jest bardzo wysoka. Uszkodzony silnik. Zła wielkość silnika. Niewłaściwy montaż silnika. Sprawdź zastosowanie. Zamień silnik elektryczny i, jeśli to konieczne, zamień reduktor na właściwy.
Temperatura reduktora jest bardzo wysoka. Zle dobrana wielkość reduktora. Pozycja montażowa w niewłaściwej kolejności. Niewłaściwe zamocowanie silnika. Sprawdź zastosowanie. Popraw warunki pracy urządzenia: pozycję montażową i/lub poziom oleju.
Niewłaściwa prędkość obrotowa głównego wałka zdawczego. Niewłaściwy współczynnik redukcji. Niewłaściwa biegunowość silnika. Sprawdź współczynnik redukcji. Sprawdź biegunowość silnika. Zamień reduktor i/lub silnik elektryczny.
Przecieki oleju na uszczelniaczu. Wadliwy uszczelniacz. Uszkodzony uszczelniacz podczas transportu. Uszkodzony wałek silnika. Wymień uszczelniacz. Napraw wałek silnika (jeśli to możliwe). Wymień część lub zwróć reduktor do Motovario.
Wyciek oleju na łączeniu. Zbyt cienka uszczelka lub uszkodzony O-ring. Wymień uszczelkę lub O-ring. Zwróć urządzenie do Motovario.
Wałek zdawczy obraca się z niewłaściwą stronę. Niewłaściwe podłączenie silnika elektrycznego. Zamień 2 fazy podłączenia prądu.  
Sporadyczny dźwięk dochodzący z przekładni. Uszkodzone koło zębate przekładni. Jeśli nie słychać żadnych dźwięków z przekładni, to działa poprawnie. Jeśli podczas pracy przekładni, słychać jakieś mogące mieć znaczenie dźwięki, zwrócić przekładnię do Motovario.
Z przekładni sporadycznie wydobywają się jakieś dźwięki. Zanieczyszczenia w środku przekładni. Jeśli nie słychać żadnych dźwięków z przekładni, to działa poprawnie. Jeśli podczas pracy przekładni, słychać mające znaczenie dźwięki, zwrócić przekładnię do Motovario. 
Jękliwy hałas z napędu przekładni. Niepoprawnie zamocowane łożysko. Koła zębate przekładni nie zazębiają się. Niewystarczająca ilość oleju. Sprawdź ilość oleju w przekładni. Zwróć przekładnię do Motovario.
Silnik elektryczny wibruje. Sprzężenie na podłączeniu sprzęgła. Sprawdź tolerancję geometryczną kołnierza na silniku elektrycznym. Sprawdź tolerancję geometryczną wpustu na wałku silnika. Wymień silnik elektryczny.

 


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty