Badania wytrzymałości na naciski i zatarcie

Wytrzymałość zębów na naciski zależy nie tylko od własności materiałów stosowanych na koła zębate. Szczególnie duże znaczenie ma gatunek oleju. Stąd prowadzone są badania nad wpływem różnych czynników na wytrzymałość zęba na naciski. Tego typu badania prowadzi się zwykle na maszynach nieco zmodyfikowanych, tak aby można było zmieniać zarówno sposób smarowania, jak też prędkość obrotową kół.

Jak wynikało ze wzoru, szczególnie duży wpływ na wytrzymałość zazębienia na zatarcie ma prędkość obwodowa kół związana bezpośrednio z prędkością poślizgu. Z tego względu celowe jest prowadzenie badań zjawiska zacierania w szerszym zakresie niż to przewidują normy.

Przy ustalonym typie maszyny zadania jest odległość osi kół, a tym nych prędkościach obrotowych kół, co pozwala określić wykładnik potęgowy prędkości x. Dalej bada się wpływ kształtu zęba, w szczególności wpływ korekcji, na zatarcie oraz wpływ modyfikacji zarysu zęba.

Przy ustalonym typie maszyny zadana jest odległość osi kół, a tym samym przy założonej liczbie zębów w obu kołach ustalona jest suma współczynników przesunięcia zarysu. Tak na przykład za pomocą maszyny Rydera można badać, jak to wynika z tablicy, tylko koła o korekcji P-O lub niekorygowane. Podobnie np. dla maszyny FZG suma współczynników przesunięcia zarysu musi wynosić 0,3635, ale może być w różny sposób rozdzielana.

Tylko w maszynie IAE przewidziano możliwość zmiany prędkości obrotowej, tj. wykrywanie jej wpływu na zatarcie. Pozostałe maszyny wyposażone są w silniki o jednej prędkości, wymagają więc odpowiedniego przystosowania do badań w szerszym zakresie zmian parametrów.

Dlatego w różnych ośrodkach badawczych spotyka się specjalne konstrukcje maszyn do badania kół zębatych, przystosowane do aktualnego programu badań lub dające się łatwo do niego przystosować.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty