Inne badania wytrzymałościowe

Niezależnie od badań prowadzonych za pomocą opisanych poprzednio metod można prowadzić na tych samych maszynach badania za pomocą innych metod dostosowanych do aktualnie rozwiązywanego zadania. Jak wynikało np. z porównania rutynowych metod badania zatarcia, wyniki uzyskane różnymi metodami nie zawsze są porównywalne, co nie oznacza, że są bezużyteczne. Sam fakt stwierdzenia braku porównywalności ' uzyskanych rezultatów świadczy o konieczności głębszej analizy zjawiska, a w szczególności zbadania, w której z zastosowanych metod wykorzystano parametry najbardziej zbliżone do parametrów projektowanej przekładni. Stąd w praktyce spotyka się wiele innych maszyn i przyrządów do badania kół, dostosowanych do aktualnych potrzeb badawczych, czyli do warunków panujących w projektowanych przekładniach.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty