Badania statystyczne

Przy projektowaniu przekładni zębatych przyjmuje się wstępnie szereg wielkości bezwymiarowych (stosunków jednoimiennych wielkości), wzorując się na innych sprawdzonych już w praktyce rozwiązaniach. Jest sprawą bardzo istotną zbieranie tego typu informacji, przydatnych w dalszym projektowaniu.

Niżej podany przykład ilustruje znaczenie i sposób zbierania tego rodzaju informacji w przypadku konstrukcji połączeń skurczowych wieńca zębatego z kołem bosym.

Jeżeli znane są parametry połączeń skurczowych wieńców zębatych poprawnie pracujących, to z łatwością można na podstawie teorii podobieństwa uogólnić zalecenia doboru podstawowych parametrów w celu uniknięcia potrzeby prowadzenia dość żmudnych obliczeń wytrzymałościowych. Oznacza to, że'raz sprawdzone proporcje (a nie bezwzględne wymiary) mogą być stosowane w innych przypadkach, przy zachowaniu takiego samego bezpieczeństwa przeciw poślizgowi. Można także przewidzieć, w jakim kierunku mogą być wprowadzane ewentualne zmiany proporcji, tj. można przewidzieć czy proponowana zmiana zwiększa, czy też zmniejsza współczynnik bezpieczeństwa.

W przypadku nieznacznych odstępstw od wymogów teorii podobieństwa z łatwością można przewidzieć ich kierunek oddziaływania. Nacisk między wieńcem a kołem bosym rośnie, gdy:
— rośnie względny wcisk,
— rośnie względna grubość,
— maleje względna średnica.

Tak więc zachowując pełne podobieństwo geometryczne kół, uzyskuje się w przypadku jednakowych materiałów jednakowe wartości nacisków.

Pozostaje ustalenie warunków pozwalających uzyskać we wszystkich geometrycznie podobnych konstrukcjach identyczne wartości naprężeń stycznych, określone za pomocą równania. W tym celu należy odpowiednio przekształcić znane zależności występujące w obliczeniach wytrzymałościowych kół.

Z przedstawionych rozważań wynika, że stosowane przez niektórych producentów stałe względne stosunki geometryczne zapewniają możliwość uzyskania w każdym przypadku poprawnego rozwiązania bez potrzeby przeliczania połączenia skurczowego. Konieczne jest tylko zebranie odpowiednich danych za pomocą analizy istniejących konstrukcji lub przeprowadzenie badań modelowych z zachowaniem warunków podobieństwa.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty