Badania prototypów przekładni zębatych

Do badania przekładni stosuje się niemal wyłącznie stanowiska o mocy krążącej, umożliwiające odzyskanie znacznej części mocy przenoszonej przez przekładnię. Tylko przekładnie bardzo małych mocy obciąża się za pomocą hamulców zamieniających moc mechaniczną na cieplną.

Krążenie mocy w stanowiskach badawczych uzyskuje się albo mechanicznie, albo za pomocą maszyn elektrycznych. Ten drugi sposób jest bardziej uniwersalny, ponieważ łatwiej jest łączyć maszyny elektryczne przewodami elektrycznymi, niż przekładnie wałami napędowymi. W obu przypadkach konieczne jest z reguły stosowanie dwóch przekładni, zwykle identycznych, w celu uzyskania ponownie na wejściu do urządzenia hamującego odpowiednio dużych prędkości obrotowych, rzadko bowiem przełożenie przekładni jest bliskie jedności.

Konstrukcja stanowiska badawczego zależy od wielu czynników, w głównej mierze od rodzaju przekładni (walcowa, kątowa, śrubowa), mocy przenoszonej przez przekładnię, od programu badań. W dalszej części podane będą przykładowo pewne rozwiązania stanowiska badawczego, które w zależności od potrzeb można dalej rozwijać lub kojarzyć w bardziej uniwersalne układy.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty