Badania hałasów i drgań przekładni

Badania hałasów przekładni zębatych w warunkach przemysłowych są o tyle trudne, że wyniki pomiarów zależą nie tylko od mocy akustycznej przekładni, ale także często od mocy maszyn bezpośrednio sąsiadujących z przekładnią i, co sprawia najwięcej trudności, od własności akustycznych hali. Stąd należy się liczyć z dużym rozrzutem wyników pomiarowych dotyczących identycznych przekładni zainstalowanych w różnych halach.

Wskutek wielokrotnych odbić fali akustycznej od sąsiadujących maszyn i ścian pomieszczenia natężenie hałasu wytworzonego w pomieszczeniu jest często wielokrotnie większe od natężenia mierzonego w tej samej odległości od maszyny zainstalowanej na otwartej przestrzeni lub w hali o silnie pochłaniających dźwięki ścianach i zasłonach. Występuje .tutaj zjawisko podobne do zjawiska krążenia mocy w stanowiskach do badania kół zębatych. Silnik napędowy w układzie mocy krążącej uzupełnia tylko straty mocy, podobnie źródło hałasu w hali pogłosowej uzupełnia moc akustyczną.

Dla ułatwienia porównywania własności akustycznych hal podzielono je na sześć typów w zależności od wymiarów i zagęszczenia:

1. Hale wąskie o dużym zagęszczeniu wyposażenia typ NH,
2. Hale wąskie o średnim zagęszczeniu typ NM,
3. Hale wąskie o małym zagęszczeniu typ NL,
4. Hale szerokie o dużym zagęszczeniu typ BH,
5. Hale szerokie o średnim zagęszczeniu typ BM,
6. Hale szerokie o małym zagęszczeniu typ BL.

Zagęszczenie ustawienia maszyn (źródeł hałasu) określa się następująco:
— ustawienie luźne — gdy odstęp między źródłami hałasu jest większy od 10 m, tj. na 100 m2 powierzchni przypada jedno źródło,
— ustawienie średnie — przy odstępie między źródłami ok. 5 m, tj. na 25 m2 powierzchni przypada jedno źródło,
— ustawienie gęste — gdy odstęp między źródłami hałasu wynosi 2,5 m, czyli 6,25 m2 powierzchni hali na jedno źródło.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty