Diagnostyka wibroakustyczna przekładni

Metodami diagnostyki wibroakustycznej badane są najczęściej dwa podstawowe elementy przekładni zębatej: koła zębate i łożyska. Wobec znacznych różnic postępowania w obu przypadkach zagadnienia te będą omówione oddzielnie.

Diagnostyka wibroakustyczna kół zębatych

W badaniach wibroakustycznych kół zębatych można wyróżnić dwa skrajne przypadki. W pierwszym przypadku istnieje bardzo duża liczba jednakowych egzemplarzy przekładni (np. tylne mosty samochodowe), które można badać metodami statystycznymi i poszukiwać korelacji między parametrami ich stanu technicznego a parametrami sygnałów wibroakustycznych. W drugim skrajnym przypadku istnieje tylko jeden egzemplarz (lub bardzo niewiele) przekładni o bardzo dużym znaczeniu techniczno-ekonomicznym, do którego nie można stosować badań statystycznych, lecz wyłącznie badania oparte na przesłankach teoretycznych, wskazujące na pewne związki między cechami przekładni a parametrami wibroakustycznymi.

Znajomość przesłanek teoretycznych jest przydatna także w badaniach statystycznych, ułatwia bowiem opracowanie planu badania i opracowanie ich wyników. Z tego względu omówione będą najpierw przesłanki teoretyczne oparte na analizie matematycznych modeli kół zębatych.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty