Drukuj

Uniwersalna maszyna rolkowa

Z podanych wzorów i zależności wynika, że istotnymi warunkami podobieństwa w przypadku zacierania zębów są:
— jednakowe naciski wyrażone wzorem, które określają wymaganą wartość siły dociskowej w zależności od zastępczego promienia rolek i ich roboczej szerokości;
— jednakowe wartości składowych stycznych do zarysu na obu kołach zębatych, obliczone za pomocą wzoru, określają one związek między prędkością obrotową rolki i jej promieniem.

W tych warunkach istnieje dość szeroki margines dla doboru parametrów maszyny rolkowej. Jeżeli tylko istnieje możliwość płynnej zmiany prędkości obrotowych rolek, to niezależnie od ich promieni, można zawsze tak dobrać prędkości obrotowe, aby uzyskać podobieństwo kinematyczne, a następnie tak dobrać siłę dociskową, aby uzyskać identyczne naciski.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty