Drukuj

Przykłady poprawnego i niepoprawnego montażu sprzęgła Motovario

Sprzęgło powinno zostać zamontowane na głównym wałku jak najbliżej krawędzi, tak aby nie spowodowało to zbytniego przeciążenia promieniowego na łożysku.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas łączenia sprzęgieł i upewnić się, że zostały założone tak, aby nie spowodowało to zbytniego przeciążenia promieniowego na łożysku.

Po zamontowaniu sprzęgła nie wolno dopuścić, aby farba nie dostała się do gumowych części reduktora, takich jak uszczelniacz i inne. Nie wolno ich również nigdy stosować w żadnego rodzaju korkach odpowietrzników, jeśli te zostały w reduktorze zastosowane. W przypadku montażu reduktora z korkiem olejowymi, usuń założony dla celów transportowych zamknięty kapturek i dopasuj korek do otworu odpowietrzającego, który znajduje się w dostarczonej przekładni. Kiedy przekładnia dostarczana jest bez silnika, aby upewnić się, że połączenia zostały wykonane właściwie, należy przestrzegać następujących środków ostrożności.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty