Obsługa motoreduktorów Motovario

Wysoki stopień wykończenia wewnętrznych części daje pewność, że zestaw będzie pracował przy zastosowaniu minimum obsługi. Należy jednak przestrzegać reguły obsługi przekładni, takich jak: okresowe sprawdzanie czy obudowa przekładni jest czysta, szczególnie w obszarach odpowiedzialnych za chłodzenie; okresowe sprawdzanie, czy na obudowie nie ma śladów przecieku oleju, szczególnie w miejscach wokół uszczelniacza.

 Przekładnie motovario, które posiadają smarowanie dożywotnie i nie posiadają żadnych otworów olejowych, nie wymagają żadnej specjalnej konserwacji, oprócz tej wymienionej powyżej.

Dla innych przekładni, zaleca się niewielką konserwację i zmianę oleju po przepracowaniu 8/10,000 godzin. Wymiana oleju jest oczywiście uzależniona od typu otoczenia w jakim przekładnia pracuje.

Oprócz zwykłej konserwacji, której reguły zostały zawarte powyżej upewnij się, czy korki odpowietrzników są czyste. Okresowo, za pomocą wzierników sprawdzaj czy ilość oleju jest wystarczająca.

Jeśli istnieje konieczność uzupełnienia poziomu oleju, należy użyć tego olej tego samego typu, który został zastosowany w tej przekładni lub jego odpowiednika.

W przypadku wątpliwości, co do właściwości parametrów odpowiednika, zaleca się kompletnie opróżnić komorę przekładni z oleju i przed napełnieniem jej nowym olejem, należy tę komorę dokładnie umyć i usunąć resztki starego oleju.

W przypadku zmiany oleju, należy zastosować powyższe instrukcje.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty