Stosowanie motoreduktorów Motovario w warunkach krytycznych

Parametry wydajności urządzeń zaprezentowanych w katalogu, dotyczą montażu dla pozycji B5 lub podobnych, np. takich, w których w pierwszym etapie montażu, części nie są całkowicie zanurzone w oleju. Dla innych pozycji montażu i/lub szczególnych prędkości wejściowych, należy się odnieść do tabeli, która określa różne warunki krytyczne w odniesieniu do każdego rozmiaru reduktora.

Konieczne jest także wzięcie pod uwagę kontaktu telefonicznego z Serwisem Technicznym w celu oceny poniżej wymienionych warunków dla u żytkowania przekładni:
- zwiększanie prędkości
- używanie w warunkach niebezpiecznych dla ludzi
- praca w warunkach szczególnie wysokiego poziomu bezwładności
- u żywanie przekładni jako wyciągarki
- warunki wysokiej sprężystości dynamicznej na obudowie przekładni
- w miejscach gdzie temperatura jest mniejsza niż 50C i większa niż 400C.
- używanie w agresywnym środowisku chemicznym
- używanie w środowisku o dużym stężeniu soli
- montaż w pozycjach nieprzewidzianych w katalogu
- używanie w środowisku radioaktywnym
- używanie w warunkach ciśnienia innych niż ciśnienie atmosferyczne

 Unikanie warunków, gdzie wymagane jest nawet częściowe zanurzenie przekładni motovario.

Maksymalny moment obrotowy (*), który reduktor przekładni może osiągnąć nie powinien przekroczyć dwukrotności nominalnego momentu obrotowego (fs = 1), określonego w tabeli wydajności przewidzianych dla chwilowego przesilenia spowodowanego rozpoczęciem pracy z pełnym ładunkiem, hamowaniem, szarpnięciem czy z innych powodów, szczególnie dynamicznych.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty