Zestaw aparatury do pomiaru przyspieszeń drgań

W handlu występuje dość duży wybór przyrządów do pomiarów i analizy drgań kół zębatych, dlatego podane będą tylko podstawowe wymagania, których spełnienie zapewnia poprawne wyniki.

Czujniki drgań. Do pomiaru przyspieszeń obwodowych kół, towarzyszących drganiom torsyjnym, nadają się najlepiej przetworniki piezoelektryczne, przenoszą one bowiem dostatecznie duże pasmo częstotliwości i mają dużą skuteczność napięciową, co wydatnie ułatwia przenoszenie sygnałów z wirującego koła do aparatury pomiarowej.

Wybór czujnika zależy od zakresu spodziewanych częstotliwości drgań. Dolna granica przenoszenia zależy od własności przedwzmacniacza, a w szczególności od jego impedancji wejściowej. W kołach zębatych nie stanowi ona problemu, z łatwością bowiem można uzyskać dolną granicę poniżej częstotliwości obrotów koła. Górna granica przenoszenia zależna jest głównie od konstrukcji czujnika, na ogół jest ona tym wyższa, im mniejsze są gabaryty (masa) czujnika, przy czym mniejszym gabarytem odpowiada mniejsza skuteczność napięciowa. Szerokość pasma powinna być tak dobrana, aby obejmowało ono jeszcze szóstą harmoniczną częstotliwości zazębienia.

W przypadku badania przekładni przemysłowych występują często trudności z wyprowadzeniem sygnału do aparatury z czujnika zamocowanego na kole. Można wtedy posłużyć się metodą bezprzewodową. Najlepsze rezultaty otrzymuje się stosując modulację częstotliwości FM. W tym celu czujnik łączy się z generatorem wysokiej częstotliwości (rzędu MHz) umocowanym wraz z bateriami na kole zębatym. Na wale umieszcza się wewnątrz przekładni antenę nadawczą i najczęściej bezpośrednio koło niej, ale już na obudowie przekładni, nieruchomą antenę odbiorczą. Do budowy tego typu generatorów nadają się diody pojemnościowe, których pojemność sterowana jest napięciem wytwarzanym przez czujnik. Tego typu urządzenia muszą być budowane we własnym zakresie.

Aparatura analizująco-rejestrująca. Dobór miernika napięcia wytwarzanego przez czujnik uzależniony jest od celu badań. W przypadku, gdy chodzi tylko o wykrywanie stanów rezonansowych wystarcza miernik wartości skutecznej napięcia. Trzeba mieć na uwadze losowy charakter sygnału wywołany losowym rozkładem odchyłek wykonawczych zazębienia. Do pomiaru takich przebiegów elektrycznych używa się mierników wartości skutecznych, podczas gdy do pomiaru sygnału sinusoidalnego wystarcza miernik wartości średniej, wycechowany w jednostkach wartości skutecznych.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty