Badania wytrzymałości na złamanie

Opisany sposób badania kół dotyczył sposobu określania wytrzymałości zmęczeniowej materiałów przeznaczonych na koła zębate. Stąd dla wszystkich przypadków materiałów koła wykonane były w ten sam sposób, a także warunki prowadzenia badań dość ściśle określone.

W wielu praktycznych przypadkach chodzi o badanie wpływu innych parametrów na wytrzymałość zmęczeniową kół zębatych.

Przede wszystkim bada się wpływ technologii wykonania kół. Dotyczy też zarówno sposobu obróbki cieplnej, jak też mechanicznej. W kołach zębatych o zębach nawęglanych i hartowanych dąży się do uzyskania ujemnych naprężeń w okolicy stopy zęba w celu zwiększania ich wytrzymałości od strony rozciąganej. W takim przypadku można zastosować sposób badania podany zmieniając tylko technologię obróbki cieplnej.

Istotnym czynnikiem wytrzymałości zęba na złamanie jest promień karbu u podstawy zęba. Jego wielkość zależy od kształtu narzędzia i parametrów koła. Szczególnie duże zmiany promienia karbu występują w przypadku stosowania narzędzi o ostrej krawędzi na głowie (np. dłuta-ka Fellowsa). W takim przypadku przedmiotem badań będą koła wykonane za pomocą różnych narzędzi, charakteryzujące się znacznymi zmianami promienia karbu. Wzór określa ten wpływ w sposób przybliżony, tj. pomija między innymi wrażliwość materiału na działanie karbu.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty