Badania olejów przekładniowych

Nową maszynę sprawdza się za pomocą wzorcowego oleju o znanych parametrach i po każdych 40 próbach sprawdza się stan maszyny.

Do badania olejów stosuje się specjalnie produkowane koła o parametrach, w ilości po 200 sztuk w jednej serii. Każda para kół jest dwukrotnie używana; wykorzystuje się kolejno oba boki zęba. Przed uruchomieniem maszyny podgrzewa się olej do temperatury 90 ±3°C; nie limituje się przyrostu temperatury podczas badań.

Do pomiaru zużycia się powierzchni służy waga 2 kg z dokładnością do 1 mg.
Norma DIN 51 354 ustala dokładnie warunki prowadzenia badań." W skrócie przedstawiają się one następująco.

Przed rozpoczęciem badań kół należy maszynę dokładnie wymyć za pomocą rozpuszczalnika benzynowego. W tym celu napełnia się skrzynię benzyną do osi wałów, a następnie wolno ręcznie obraca w celu wymycia także łożysk kulkowych.

Koła zębate również myje się za pomocą rozpuszczalnika, kontrolując stan powierzchni wzrokowo z odległości 25 cm. Wszelkie usterki, jak zardzewienia, skaleczenia itp., wykluczają koła z badań. Zęby znakuje się, aby po każdym montażu uzyskać to samo położenie. Przed pierwszą próbą koła są oddzielnie ważone.

Po napełnieniu skrzynki olejem do osi wałów podgrzewa się olej do temperatury 90°C, którą utrzymuje się za pomocą grzałki, o ile na skutek pracy tarcia temperatura oleju nie przekroczy tej wartości. W końcowej fazie badań temperatura dochodzi czasem do 130°C.

Na każdym stopniu obciążenia przekładnia pracuje 15 min, w ciągu których silnik dokonuje łącznie 21700 obrotów, prędkość obrotowa zębnika wynosi 2170 obr/min.

Podczas pierwszego podgrzewania oleju przekładnia obciążona jest siłą 1 stopnia i pracuje tak długo, aż uzyska się temperaturę 90 ± 3°C. Ruch kół zapobiega przypaleniu się oleju do grzałki. Następnie zatrzymuje się silnik i zwiększa napięcie wałka do 2 stopnia obciążenia. Po ponownym uruchomieniu silnik powinien wykonać 21700 obrotów, tj. pracować ok. 15 min.

Po ponownym zatrzymaniu wyjmuje się badane koła ze skrzynki, kilkakrotnie płucze w rozpuszczalniku, studzi na metalowej płycie, ponownie płucze w rozpuszczalniku i po wysuszeniu w strumieniu powietrza obserwuje i waży. Norma dopuszcza pominięcia ważenia kół przez pierwsze 4 stopnie obciążenia.

W razie stwierdzenia przez obserwację z odległości 25 cm zmian na powierzchni zębów fotografuje się bok zęba lub mierzy chropowatość.

Po zabudowaniu kół napełnia się skrzynię tym samym olejem i prowadzi analogiczne badania zwiększając za każdym razem stopień obciążenią. Maszyna umożliwia zastosowanie 12 stopni obciążenia.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty