Badania wytrzymałości zębów na zatarcie

W zasadzie każde stanowisko do badania kół zębatych może służyć również do badania zjawiska zacierania zębów. W celu uzyskania porównywalnych wielkości przyjęto trzy typy maszyn specjalnie dobranych do badania zatarcia.

W Europie najbardziej rozpowszechniona jest maszyna FZG (DIN 51354) zbudowana wg projektu Politechniki w Monachium (Forschung-stelle fur Zahnrader und Getriebebau). W Anglii używana jest maszyna IAE (Institute of Automobile Engineers) zgodnie z normą brytyjską IP 166/60, a w USA Rydera (Ryder Gear Erdco Universal Tester).

Maszyny te służą głównie do badania odporności oleju przy założonych parametrach kół zębatych. Mogą być oczywiście stosowane także do badania wpływu parametrów zazębienia na zjawisko zacierania.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty