Wytrzymałość kół zębatych

Badania wytrzymałości zębów na złamanie

Celem badań jest określenie wytrzymałości zmęczeniowej zęba, czyli maksymalnego naprężenia w przekroju kontrolnym u podstawy zęba, które nie wywołuje jeszcze złamania zęba-nawet po dowolnie długim czasie badań, tj. dowolnie dużej liczbie cykli obciążeń. Badania umożliwiają także określenie wytrzymałości krótkotrwałej, przedstawionej w układzie podwójnie logartymicznym na pochyłej części krzywej zmęczeniowej.

Charakterystyka badanych kół zębatych

Badania prowadzi się na kołach walcowych o zębach prostych wykonanych za pomocą zębatki lub freza zębatkowego. Koła powinny być wykonane w 5 klasie dokładności. W przypadku kół azotowanych, pomiarów dokładności wykonania dokonuje się przed azotowaniem. Chropowatość powierzchni roboczych nie powinna przekraczać, natomiast chropowatość stopy zęba nie może przekraczać. Powierzchni zębów nie należy pokrywać powłokami ochronnymi.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty